Biodynamické masáže

Jsou důležitou součástí biodynamické psychologie (bodyterapie). Ta vychází z předpokladu, že každou živou bytostí proudí bez překážek primární energie, tzv. orgon (v jiných systémech nazývaná prána, čchi atd.). Díky tomuto hladkému plynutí prožíváme harmonii, radost a jemnou extázi. Výchovou, socializací a našimi reakcemi na životní události je tato energie postupně více či méně zadržována a blokována. Vznikají bariéry a stažení na mentální, emocionální i tělesné úrovni. Ty vnímáme jako tělesné napětí, nepříjemné emoce, zažitá přesvědčení. Pomocí záměru a mnoha druhů doteků pracují biodynamické masáže s těmito překážkami, rozmělňují je, odstraňují a tím pomáhají člověku přiblížit se opět primárnímu extatickému stavu.

Biodynamické masáže pracují na tělesné úrovni, ale ovlivňují také emocionální a mentální rovinu.

Masáže pracují nejen na svalech, ale také na úrovni kostí, vaziva, kůže a někdy i aury. U některých masáží se používá speciální stetoskop, který přenáší ozvy tzv. psychoperistaltiky a umožňuje terapeutovi cílené doteky a efektivnější práci.

Biorelease

Skupina biodynamických masáží, která zahrnuje relaxační, harmonizační a stimulující masáže a je zaměřena na uvolnění a rozvinutí sebeuzdravných procesů. Vhodná pro všechny klienty.

Deep draining

Používají se techniky s hlubším působením a je větší výzvou pro nevědomé bloky a obrany. Při vhodném terapeutickém zpracování je velkým přínosem pro průběh terapie. Vhodná pro klienty, kteří vědomě pracují s tělem, zajímá je osobní růst a/nebo chtějí masážemi podpořit psychoterapii.

 

Biodynamické masáže jsou vhodné, když:

  • chcete relaxovat, uvolnit se a zbavit stresu
  • chcete oživit vaše tělo, zažívat více radosti
  • cítíte napětí, bolest, máte dlouhodobé fyzické obtíže
  • jste unavení a potřebujete oživit a rozproudit energii
  • cítíte se v životě zaseknutí, nespokojení a stagnujete
  • zajímá vás osobní růst, chcete lépe pochopit sebe i svět a rozšířit své vědomí
  • chodíte na psychoterapii a chcete ji doplnit prací na tělesné úrovni

 

Jak pracuji

Masáže upravuji každému na míru. Obvykle začneme krátkým pohovorem a domluvíme se, co je pro vás příjemné, užitečné a efektivní. Nebo si můžete sami vybrat z popsaných masáží.

Při dlouhodobější spolupráci považuji za vhodné společně stanovit terapeutický cíl. Při jednotlivých sezeních pak po domluvě s vámi vyberu vhodnou masáž podle vašeho záměru a aktuálního stavu. Pokud masáže absolvujete pravidelně, začínají se spolu s tělesným uvolněním vyjevovat i emoce a obsahy skryté v tělesných strukturách. Důležitou součástí mé práce je také pohovor a naslouchání tomu, co se vyjeví.